• Căn lá dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/28 lá/150mm – 184-303S Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-184-303S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 150mm
  Số lá 28
  Kích thước lá 0.05 – 1mm
  Bước lá 0.05 – 0.15 mm bước 0.01 mm, 0.2 – 1 mm bước 0.05 mm

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  835,000 1,130,000 
 • Căn lá đo độ dày Mitutoyo 184-304S 150mm 20 lá Feeler Gauge Chính hãng

  Mã đặt hàng K-184-304S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 150mm
  Số lá 20
  Kích thước lá 0.05 – 1mm
  Bước lá 0.05 – 1mm mỗi bước 0.05mm

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  595,000 772,000 
 • Căn lá đo độ dày Mitutoyo 184-304S 150mm 20 lá

  Dưỡng đo độ dày khe hở 0.05-1mm 13 lá L100mm – 184-305S Mitutoyo Thickness Gages

  Mã đặt hàng K-184-305S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 150mm
  Số lá 20
  Kích thước lá 0.05 – 1mm
  Bước lá 0.05 – 0.3 mm bước 0.05 mm, 0.4 – 1 mm bước 0.1 mm
  Liên hệ
 • Dưỡng đo độ dày 0.03-0.5mm/13lá/110mm – 184-307S Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-184-307S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Khoảng đo 100mm
  Số lá 13
  Kích thước lá 0.03 – 0.5mm
  Bước lá 0.03 – 0.1 mm bước 0.01 mm, 0.2 – 0.5 mm bước 0.1 mm, 0.15 mm

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  356,000 390,000 
 • Căn lá đo độ dày Mitutoyo 184-304S 150mm 20 lá

  Dưỡng đo độ dày 0.05-0.8mm 184-308s Mitutoyo /10 lá/150mm

  Mã đặt hàng K-184-308S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 150mm
  Số lá1 0
  Kích thước lá 0.05 – 0.8mm
  Bước lá 0.05 – 0.2 mm bước 0.05 mm, 0.3 – 0.8 mm bước 0.1 mm

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  385,000 
 • Căn lá đo độ dày Mitutoyo 184-304S 150mm 20 lá

  Bộ dưỡng đo bề dày 0.05-0.8mm,10 lá thép Mitutoyo – 184-306S Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-184-306S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 100mm
  Số lá 10
  Kích thước lá 0.05 – 0.8mm
  Bước lá 0.05 – 0.2 mm bước 0.05 mm, 0.3 – 0.8 mm bước 0.1 mm

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  375,000 
 • Dưỡng đo độ dày 0.05-1mm/28 lá/110mm – 184-313S Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-184-313S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 100mm
  Số lá 28
  Kích thước lá 0.05 – 1mm
  Bước lá 0.05 – 0.15 mm bước 0.01 mm, 0.2 – 1 mm bước 0.05 mm

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  850,000 880,000 
 • Căn lá đo độ dày Mitutoyo 184-304S 150mm 20 lá

  Dưỡng đo độ dày khe hở 0.03-0.5mm, 13 lá, dài 150MM – 184-302S Mitutoyo Thickness Gages

  Mã đặt hàng K-184-304S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 150mm
  Số lá 13
  Kích thước lá 0.03 – 0.5 mm
  Bước lá 0.03 – 0.1 mm bước 0.01 mm và 0.2 – 0.5 mm bước 0.1 mm, 0.15 mm
  Liên hệ
 • Dưỡng đo độ dày khe hở 0.05-1mm/13 lá/150mm – 184-301S Mitutoyo Thickness Gages

  Mã đặt hàng K-184-301S
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Chiều dài lá 150mm
  Số lá 13
  Kích thước lá 0.03 – 0.5 mm
  Bước lá 0.05 – 0.3 mm bước 0.05 mm, 0.4 – 1 mm bước 0.1 mm
  13 leaves: 0.05 – 0.3 mm by 0.05 mm, 0.4 – 1 mm by 0.1 mm
  550,000 580,000 

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá