Thiết bị đo môi trường, chất lỏng, thực phẩm

Thiết bị đo môi trường, chất lỏng, thực phẩm phân phối chính hãng bảo hành, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Máy đo môi trường giúp phân tích và đưa ra kết quả nhanh chóng các chỉ tiêu của môi trường để có biện pháp kiểm soát, bảo trì thích hợp. Các chỉ tiêu gồm: PH, ánh sáng, gió, ồn, nhiệt độ độ ẩm, độ cồn, độ ngọt, độ mặn, độ đục, đo dầu axis,…

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá