• Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng kiểu Rail 2000mm Niigata RAIL R-A2000H

  Mã đặt hàng K-R-A2000H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 2000mm – Cao: 120mm – Bề dày: 50mm – Cân nặng: 52kg
  Thông số khác Độ phẳng: 10μm ● Độ cứng: HV490~620
  CO CQ
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng kiểu Rail 1000mm Niigata RAIL R-A1000H

  Mã đặt hàng K-R-A1000H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 1000mm – Cao: 75mm – Bề dày: 50mm – Cân nặng: 22kg
  Thông số khác Độ phẳng: 6μm ● Độ cứng: HV490~620
  CO CQ
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng 3000mm Niigata IBEAM IBM-A3000H

  Mã đặt hàng K-IBM-A3000H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 3000mm – Cao: 120mm – Bề dày: 20mm – Cân nặng: 44kg
  Thông số khác Độ phẳng: 32μm ● Độ cứng: HV490~620
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng 2500mm Niigata IBEAM IBM-A2500H

  Mã đặt hàng K-IBM-A2500H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 2500mm – Cao: 100mm – Bề dày: 20mm – Cân nặng: 27kg
  Thông số khác Độ phẳng: 27μm ● Độ cứng: HV490~620
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng 2000mm Niigata IBEAM IBM-A2000H

  Cung cấp bởi: Lipha Tech
  Mã đặt hàng K-IBM-A2000H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 2000mm – Cao: 90mm – Bề dày: 20mm – Cân nặng: 19kg
  Thông số khác Độ phẳng: 22μm ● Độ cứng: HV490~620
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng 1500mm Niigata IBEAM IBM-A1500H

  Mã đặt hàng K-IBM-A1500H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 1500mm – Cao: 70mm – Bề dày: 15mm – Cân nặng: 8.5kg
  Thông số khác Độ phẳng: 17μm ● Độ cứng: HV490~620
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng 1000mm Niigata IBEAM IBM-A1000H

  Cung cấp bởi: Lipha Tech
  Mã đặt hàng K-IBM-A1000H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 1000mm – Cao: 60mm – Bề dày: 12mm – Cân nặng: 5kg
  Thông số khác Độ phẳng: 12μm ● Độ cứng: HV490 620
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng 750mm Niigata IBEAM IBM-A750H

  Mã đặt hàng K-IBM-A750H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 750mm – Cao: 50mm – Bề dày: 10mm – Cân nặng: 3.2kg
  Thông số khác Độ phẳng: 9.5μm ● Độ cứng: HV490 620
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ
 • Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Thước đo mặt phẳng 500mm Niigata IBEAM IBM-A500H

  Mã đặt hàng K-IBM-A500H
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Kích thước Dài: 500mm – Cao: 50mm – Bề dày: 10mm – Cân nặng: 1.5kg
  Thông số khác Độ A / Cứng lại ● Độ cứng: HV490 620
  Bảo hành 12T

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  Liên hệ

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá