• Panme đo lỗ 3 chấu cơ khí Mitutoyo 368-264

  Panme đo lỗ 3 chấu cơ khí Mitutoyo 368-269 Hệ inch

  Mã đặt hàng K-368-269
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 1.6 – 2 inch
  Độ chia 0.0002 inch
  Sai số ±0.00015 inch
  Hệ đơn vị đo inch
  Thanh mở rộng đi kèm 952622 (150 mm)

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  7,732,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-140-164 (40 – 200inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-140-164
  Model K-140-164
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  57,290,000 57,870,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-140-163 (40 – 160inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-140-163
  Model K-140-163
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  45,745,000 46,210,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-140-162 (40 – 120inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-140-162
  Model K-140-162
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  38,185,000 38,570,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-140-161 (40 – 80inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-140-161
  Model K-140-161
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  34,370,000 34,720,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-182 (4 – 84inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-139-182
  Model K-139-182
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  12,185,000 12,310,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-181 (4 – 68inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-139-181
  Model K-139-181
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  11,720,000 11,840,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-180 (4 – 52inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-139-180
  Model K-139-180
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  9,950,000 10,050,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-179 (4 – 36inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-139-179
  Model K-139-179
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  8,435,000 8,520,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-178 (4 – 20inch x 0.001inch)

  Mã đặt hàng K-139-178
  Model K-139-178
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  7,215,000 7,290,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-140-160 (1000-5000mm x 0.01mm)

  Mã đặt hàng K-140-160
  Model K-140-160
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  54,440,000 54,990,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-140-158 (1000-3000mm x 0.01mm)

  Mã đặt hàng K-140-158
  Model K-140-158
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  36,295,000 36,660,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-140-157 (1000-2000mm x 0.01mm)

  Mã đặt hàng K-140-157
  Model K-140-157
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  32,650,000 32,980,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-176 (100-1700mm x 0.01mm)

  Mã đặt hàng K-139-176
  Model K-139-176
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  11,135,000 11,250,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-175 (100-1300mm x 0.01mm)

  Mã đặt hàng K-139-175
  Model K-139-175
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  9,445,000 9,540,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-174 (100-900mm x 0.01mm)

  Mã đặt hàng K-139-174
  Model K-139-174
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  8,019,000 8,100,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-139-173 (100-500mm x 0.01mm)

  Mã đặt hàng K-139-173
  Model K-139-173
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  6,770,000 6,840,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-339-102 (8-9inchx 0,0001inch)

  Mã đặt hàng K-339-102
  Model K-339-102
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 9 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  13,145,000 13,280,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-339-303 (8-40inch x 0,0001inch)

  Mã đặt hàng K-339-303
  Model K-339-303
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 40 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Số lượng: 5 – Size: 1, 2, 4, 8, 16 in

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  18,200,000 18,380,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-339-304 (8-80inch x 0,0001inch)

  Mã đặt hàng K-339-304
  Model K-339-304
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 8 – 80 inch
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Số lượng: 8 – Size: 1, 2, 4, 8 (2 pcs.), 16 (3 pcs.) inch

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  20,580,000 20,790,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-339-302 (200-2000mm x 0,001mm)

  Mã đặt hàng K-339-302
  Model K-339-302
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 200 – 2000 mm
  Độ chia 0.001 mm
  Đầu panme 25 mm
  Bộ hiển thị 200-225mm
  Ống nối Số lượng: 8 – Size: 25, 50, 100, 200 (2pcs.), 400 (3pcs.) mm

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  19,550,000 19,750,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-339-101 (200-225mm x 0,001mm)

  Mã đặt hàng K-339-101
  Model K-339-101
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 200 – 225mm
  Độ chia 0.001 mm
  Đầu panme 25 mm
  Bộ hiển thị 200-225mm
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  12,500,000 12,620,000 
 • Panme đo trong cơ khí dạng ống nối Mitutoyo K-339-301 (200-1000mm x 0,001mm)

  Mã đặt hàng K-339-301
  Model K-339-301
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 200 – 1000 mm
  Độ chia 0.001 mm
  Đầu panme 25 mm
  Bộ hiển thị 200-225mm
  Ống nối Số lượng: 5 – Size: 25, 50, 100, 200, 400 mm

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  17,275,000 17,450,000 
 • Panme đo trong dạng ống nối 50-500mm x 0.01 – 137-203 Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-137-203
  Model 137-203
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 50 – 500mm
  Độ chia 0.0001 in/0.001 mm
  Đầu panme 1 inch
  Bộ hiển thị 8 – 9 inch
  Ống nối Không

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  3,554,000 
 • Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 40-50mm x 0.001 - 468-169 Mitutoyo Holtest Micrometers

  Panme điện tử đo lỗ 3 chấu 40-50mm x 0.001 – 468-169 Mitutoyo Holtest Micrometers

  Mã đặt hàng K-468-169
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Thông số Dải đo : 40-50mm
  Độ phân giải : 0.001mm
  Cấp chính xác : ± 3µm
  Chiều dài thân đo : 93mm
  Cấp bảo vệ : IP65
  Điểm tiếp xúc được phủ một lớp kim loại titan
  Hệ đơn vị : mét
  Lưu ý Thanh nối dài : 150mm (952622) và cáp SPC (dài 1m-05CZA662 hoặc dài 2m-05CZA663) (phụ kiện lựa chọn mua thêm)
  Liên hệ
 • Panme đo trong cơ khí 50-75mm x 0.01 Mitutoyo 145-187

  Panme đo trong cơ khí 50-75mm x 0.01 Mitutoyo 145-187

  Mã đặt hàng K-145-187
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 50-75mm
  Độ chia 0.01 mm
  Sai số ±7 μm
  Loại ngàm Ngàm hình đe
  Khối lượng 160 g
  Bảo hành 12 tháng

  Panme đo trong cơ khí 50-75mm x 0.01 Mitutoyo 145-187 giá rẻ chính hãng, giao hàng hỏa tốc toàn quốc, gọi ngay để có giá tốt.

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  3,784,000 
 • Panme đo trong 5-30mm x 0.01 – 145-185 Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-145-185
  Model K-145-185
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 5 – 30 mm
  Độ chia 0.01 mm
  Sai số ±5 µm
  2,740,000 2,950,000 
 • Panme đo rãnh bậc 0-25mm x 0.01 – 146-122 Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-146-122
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Khoảng đo ngoài 0 – 25mm
  Khoảng đo trong 1.6 – 26.5 mm
  Độ chia 0.01 mm
  Sai số ±10 µm
  Mặt vành (mặt đo) ø12.7 mm

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  3,763,200 
 • Panme điện tử đo lỗ 3 chấu Mitutoyo 468-162 Khoảng đo 8-10mm Độ chia 0.001

  Mã đặt hàng K-468-162
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Dải đo 8-10mm
  Độ phân giải 0.001mm
  Sai số ±2 μm (within 2 μm)
  Bảo hành 12 tháng
  Phụ kiện có thể mua kèm Thanh nối 952322 100mm
  Cáp SPC 05CZA662 (1 mét) | 05CZA663 (2 mét)
  Phụ kiện có thể mua kèm Thanh nối dài : 100mm (952322) và cáp SPC (dài 1m-05CZA662 hoặc dài 2m-05CZA663) (phụ kiện lựa chọn mua thêm)

  Panme điện tử đo lỗ 3 chấu Mitutoyo 468-162 giá rẻ chính hãng, giao hàng hỏa tốc toàn quốc, gọi ngay để có giá tốt.

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  13,990,000 15,000,000 
 • Panme đo trong dạng ống nối Mitutoyo 137-202 Kích thước 50-300mm Độ chia 0.01

  Mã đặt hàng K-137-202
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Kích thước đo 50-300mm
  Độ chia 0.01 mm
  Hành trình đo 13mm
  Thanh nối 5 thanh: 13, 25, 50 (2 thanh), 100 mm
  Đầu đo chính 50 – 63 mm

  Panme đo trong dạng ống nối Mitutoyo 137-202 giá rẻ chính hãng, giao hàng hỏa tốc toàn quốc, gọi ngay để có giá tốt.

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,899,000 3,400,000 
 • Panme đo trong 125-150mm x 0.01 – 145-190 Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-145-190
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Thông số

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  5,556,600 
 • Panme đo trong 75-100mm x 0.01 – 145-188 Mitutoyo

  Mã đặt hàng K-145-188
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Bảo hành 12 tháng
  Thông số

  Click để xem thêm thông số chi tiết

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  4,596,200 
 • Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-186 – Kích thước 25-50mm x 0.01

  Mã đặt hàng K-145-186
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 25-50mm
  Độ chia 0.01 mm
  Sai số ±6 μm
  Loại ngàm Ngàm hình đe
  Khối lượng 110 g
  Bảo hành 12 tháng

  Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-186, giá rẻ chính hãng, giao hàng hỏa tốc toàn quốc, gọi ngay để có giá tốt.

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  3,108,000 3,140,000 

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá