Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo

 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-133

  Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-134

  Mã đặt hàng K-546-134
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 30 mN – 300 mN
  Độ chia 10 mN
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm
  Khác Loại nó núm giữ ở đỉnh

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,560,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-133

  Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-133

  Mã đặt hàng K-546-133
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 10 mN – 100 mN
  Độ chia 5 mN
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm
  Khác Loại nó núm giữ ở đỉnh

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,750,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-119

  Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-119

  Mã đặt hàng K-546-119
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 0.6 N – 5 N
  Độ chia 0.2 N
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  3,060,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-118

  Mã đặt hàng K-546-118
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 0.3 N – 3 N
  Độ chia 0.1 N
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,450,000 2,900,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-117

  Mã đặt hàng K-546-117
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 0.15 N – 1.5 N
  Độ chia 0.05 N
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,070,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-116

  Mã đặt hàng K-546-116
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 0.1 N – 1 N
  Độ chia 0.05 N
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,070,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-115

  Mã đặt hàng K-546-115
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 0.06 N – 0.5 N
  Độ chia 0.02 N
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,070,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-114

  Mã đặt hàng K-546-114
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 30 mN – 300 mN
  Độ chia 10 mN
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,070,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-113

  Mã đặt hàng K-546-113
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 10 mN – 100 mN
  Độ chia 5 mN
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  2,300,000 
 • Đồng hồ đo lực tiếp xúc Mitutoyo 546-112

  Mã đặt hàng K-546-112
  Hãng sản xuất Mitutoyo
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Khoảng đo 6 mN – 50 mN
  Độ chia 2 mN
  Sai số ±0.5 (division)
  Kích thước thân đồng hồ 55 x 47 x 19 mm

  Dùng để đo lực tiếp xúc trên Rơle

  KHOTIEUDUNG VIETNAM (KTD) – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Đại lý chính thức Mitutoyo – Niigata Seiki, Dưỡng trụ đo lỗ , thước đo khe hở Mitutoyo – Niigata Seiki, phân phối thước cặp Mitutoyo Nhật bản, thước cặp cơ khí nhật bản, thước cặp điện tử Mitutoyo và Niigata Seiki.

  3,020,000 

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá