• Case đựng dưỡng trụ đo lỗ Có in số pin W-PG1(+)

  Mã đặt hàng W-PG1(+)
  Model W-PG1(+)
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Dùng cho dưỡng trụ ■ STEEL PG-1⊕
  Số lượng chỗ đựng 190

  KHOTIEUDUNG.COM – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Liên hệ
 • Case đựng dưỡng trụ đo lỗ PCS-2W

  Mã đặt hàng PCS-2W
  Model PCS-2W
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Dùng cho dưỡng trụ ■STEEL

  AA-16A ~ AA-19B

  AH-7 ~ AH-8

  AP-4

  Số lượng chỗ đựng 55

  KHOTIEUDUNG.COM – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Liên hệ
 • Case đựng dưỡng trụ đo lỗ PCS-2

  Mã đặt hàng PCS-2
  Model PCS-2
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Dùng cho dưỡng trụ ■STEEL

  AA-7A ~ AA-15B

  AH-3 ~ AH-6

  AP-2 ~ AP-3

  AA-7C ~ AA-9F

  AAP-6B ~ AAP-9B

  PG-2C ⊕⊖

  PM-7A ⊕⊖~ PM-9B ⊕⊖

  ■CARBIDE

  TAA-7A ~ TAA-9B

  ■CERAMIC

  CAA-7A ~ CAA-9B

  Số lượng chỗ đựng 55

  KHOTIEUDUNG.COM – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Liên hệ
 • Case đựng dưỡng trụ đo lỗ có in số PCS-1P

  Mã đặt hàng PCS-1P
  Model PCS-1P
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Dùng cho dưỡng trụ ■ STEEL

  AA-00 ~ AA-6B

  AH-0 ~ AH-2

  AP-1

  AA-0E ~ AA-6F

  AAP-0B ~ AAP-6A

  PG-00 ⊕⊖

  PG-0 ⊕⊖

  PM-0B ⊕⊖~ PM-6B ⊕⊖

  ■ CARBIDE

  TAA-0B ~ TAA-6B

  ■ CERAMIC

  CAA-0B ~ CAA-6B

  Số lượng chỗ đựng 55

  KHOTIEUDUNG.COM – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Liên hệ
 • Case đựng dưỡng trụ đo lỗ PCS-1

  Mã đặt hàng PCS-1
  Model PCS-1
  Hãng sản xuất Niigata Seiki
  Xuất xứ tại Nhật Bản
  Dùng cho dưỡng trụ ■ STEEL

  AA-00 ~ AA-6B

  AH-0 ~ AH-2

  AP-1

  AA-0E ~ AA-6F

  AAP-0B ~ AAP-6A

  PG-00 ⊕⊖

  PG-0 ⊕⊖

  PM-0B ⊕⊖~ PM-6B ⊕⊖

  ■ CARBIDE

  TAA-0B ~ TAA-6B

  ■ CERAMIC

  CAA-0B ~ CAA-6B

  Số lượng chỗ đựng 55

  KHOTIEUDUNG.COM – MUA HÀNG ONLINE GIẢM NGAY TỨC THÌ

  Liên hệ

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá