Sper Scientific

 • Thiết bị đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm không khí Sper Scientific 850025

  Đo tốc độ gió (wind speed):
  Tầm đo: 0.4 – 20.0 m/s | 1.4 – 72.0 km/h | 0.8 – 38.8 knots | 80 – 3937 ft/min | 0.9 – 44.7 mile/h (MPH).
  Độ chính xác: ≤20 m/s: ±3% toàn tầm | >20 m/s: ±4% toàn tầm.
  Bước nhảy số đo: 0.1 m/s | 0.1 km/h | 0.1 knots | 1 ft/min | 0.1 MPH.
  Đo nhiệt độ không khí và gió:
  Tầm đo: 0 – 50°C / 32 – 122°F.
  Độ chính xác: ±1.2°C / ±2.5°F.
  Bước nhảy số đo: 0.1°C / 0.1°F.
  Đo độ ẩm không khí:
  Tầm đo: 10 – 95 %RH.
  Độ chính xác: <70% RH: ±4% RH | ≥70% RH: ±(4% số đo +1.2% RH).
  Bước nhảy số đo: 0.1% RH.
  Kích thước: 121 × 44 × 19 mm / 4¾” × 1¾” × ¾”.
  Trọng lượng: 57 g (2 oz).

  Liên hệ

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá