III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH 

3.1. Quy trình dành cho Khách hàng 

 

Bước 1: Khách hàng mua đăng nhập/đăng ký tài khoản

Bước 2: Khách hàng vào danh mục sản phẩm lựa chọn, kiểm tra mẫu mã, các điều kiện liên quan đến sản phẩm. Chọn “Mua hàng” để thêm sản phẩm vào giỏ hang

 

 

Bước 3: Khách hàng vào “Giỏ hàng” để “Tiến hành đặt hàng”. Khách hàng cập nhật địa chỉ giao hàng, Chọn phương thức thanh toán, giao nhận

 

 

Bước 4: Xác nhận “Đặt hàng” hoàn tất đơn hàng.

 

 

Bước 5: Chờ nhận hàng từ bộ phận giao nhận của Khotieudung Vietnam

Trong trường hợp mua Voucher điện tử, mã voucher sẽ được gửi qua điện thoại hoặc email của người mua.

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá