[row visibility=”show-for-small”]

[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12944″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Thước kẹp điện tử” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/thuoc-cap-dien-tu/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12944″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Thước kẹp cơ khí” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12944″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Panme Mitutoyo” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/panme-mitutoyo/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12944″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Đồng hồ so” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/dong-ho-so/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12944″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Thước đo độ dày” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/dong-ho-do-do-day/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12944″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Đồng hồ đo lỗ” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/dong-ho-do-lo/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12944″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Bàn MAP vạch dấu” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/ban-da-map/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”20389″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Căn lá Niigata” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/can-la-niigata-seiki/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”20389″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Dụng cụ thú y” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/dung-cu-thu-y/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”13061″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Nhà cửa đời sống” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/nha-cua-doi-song/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”12945″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Dụng cụ kỹ thuật” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/dung-cu-ky-thuat/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″]

[featured_box img=”20389″ img_width=”35″ pos=”center” title_small=”Phụ kiện dụng cụ đo” font_size=”xsmall” icon_border=”1″ link=”https://khotieudung.com/phu-kien/”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[section padding=”0px” class=”manhphuc-slider-header-menu” visibility=”hide-for-small”]

[row style=”large” padding=”-10px 0px 0px 0px” class=”background-white bd-rd-04″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-width-custom-menu manhphuc-menu-left-primary” visibility=”hide-for-medium”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0″ class=”pd-0 manhphuc-width-slider”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0″]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_image id=”24964″ image_size=”original” image_hover=”grayscale” link=”https://www.facebook.com/khotieudung.online” target=”_blank”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_image id=”20981″ image_size=”original” image_hover=”zoom-fade” link=”https://khotieudung.com/quat-loc-khong-khi-khong-canh/”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-bd-rd-silider”]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”20986″ image_hover_alt=”zoom-fade” link=”https://khotieudung.com/dung-cu-thiet-bi-do/”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11424″]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_image id=”22494″ image_hover=”zoom” link=”https://khotieudung.com/dung-cu-thiet-bi-do/”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”20984″ image_hover=”zoom-fade” link=”https://khotieudung.com/?s=makita&post_type=product”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”21057″ image_hover=”zoom-fade” link=”https://khotieudung.com/dung-cu-niigata-seiki-dung-cu-thiet-bi-do/”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap]

[row style=”large” padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-row-one-sp background-white bd-rd-04″]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Bạn chưa có sản phẩm ưa thích

[/col]

[/row]
[gap]

[row style=”large” padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-row-one-sp background-white bd-rd-04″]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[block id=”danh-muc-noi-bat”]

[/col]

[/row]
[gap]

[ux_image id=”25240″]

[gap]

[row style=”large” padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-row-one-sp background-white bd-rd-04″]

[col span__sm=”12″ class=”manhphuc-home-header pb10″]

Khotieudung deals

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”center” class=”manhphuc-silider-sp pt10″]

[ux_slider visibility=”hidden”]

[ux_banner bg=”11316″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[ux_products style=”normal” col_spacing=”collapse” columns=”5″ depth_hover=”1″ cat=”123″ products=”10″ orderby=”sales” out_of_stock=”exclude” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]

[/row]
[gap]

[ux_image id=”24440″]

[gap]

[row style=”large” padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-row-one-sp background-white bd-rd-04″]

[col span__sm=”12″ class=”manhphuc-home-header pb10″]

Kho dụng cụ thiết bị đo chính xác

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ class=”manhphuc-silider-sp pt10″]

[ux_image id=”25485″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_slider visibility=”hidden”]

[ux_banner bg=”6769″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[gap height=”10px”]

[ux_products style=”normal” col_spacing=”collapse” depth_hover=”1″ slider_nav_style=”circle” cat=”123″ products=”4″ show=”onsale” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ class=”pt10 manhphuc-right-product manhphuc-star-rating”]

Lựa chọn cho bạn

[ux_products style=”vertical” type=”row” col_spacing=”normal” columns=”1″ columns__sm=”2″ cat=”309″ products=”5″ out_of_stock=”exclude” image_width=”30″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”xsmall”]

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” size=”xsmall” radius=”4″ link=”https://khotieudung.com/dung-cu-thiet-bi-do/” target=”_blank” class=”manhphuc-see-all” visibility=”hidden”]

[/col]

[/row]
[row style=”large” padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-row-one-sp background-white bd-rd-04″]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap]

[ux_text text_align=”left”]

KHO B2B – Top danh mục thiết bị đo lường chính xác phân phối chính hãng tại Lipha Tech Vietnam

[/ux_text]
[gap]

Trang chủ 1

Máy đo độ nhám 3D

Các dòng sản phẩm máy đo độ nhám không gian 3 chiều Mistar CNC Range từ Nhật Bản của Mitutoyo mang lại hiệu quả chính xác cực cao, sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

Trang chủ 2

Máy đo độ nhám & biên dạng

Máy đo độ nhám và biên dạng FTA – H4 C3000, Formtracer CS-3300S4,.... Mitutoyo Nhật Bản mang lại độ chính xác cao, sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

Trang chủ 3

Máy đo độ cứng

Máy đo độ cứng HR, HM, HH...Đồng hồ đo độ cứng của nhựa và cao su Mitutoyo Nhật Bản mang lại độ chính xác cao, sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

Trang chủ 4

Máy đo 2D,3D tầm nhìn rộng

Cung cấp các dòng Máy đo tọa độ 3D MiSCAN Vision System MVS Mitutoyo Nhật Bản máy đo tọa độ không gian 3D không tiếp xúc, sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

Trang chủ 5

Bộ căn mẫu

Các dòng sản phẩm căn mẫu và bộ căn mẫu thép từ Nhật Bản của Mitutoyo dùng trong hiệu chuẩn thiết bị, sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

Trang chủ 6

Dưỡng trụ kiểm đường kính lỗ

Dưỡng trụ đo lỗ (Pin Gauge) Niigata Seiki, Trục chuẩn Go-Nogo Nhật Bản mang lại độ chính xác cao, sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

Trang chủ 3

Máy đo độ cứng

Máy đo độ cứng HR, HM, HH...Đồng hồ đo độ cứng của nhựa và cao su Mitutoyo Nhật Bản mang lại độ chính xác cao, sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

Trang chủ 8

Kính hiển vi cầm tay

Cung cấp các dòng kính hiển vi chất lượng từ Nhật Bản, kính hiển vi cầm tay Dino-lite sản phẩm được phân phối chính hãng tại Lipha Tech Mart.

[/col]

[/row]
[gap]

[row style=”large” padding=”0px 0px 0px 0″ class=”manhphuc-row-one-sp background-white bd-rd-04″]

[col span__sm=”12″ class=”manhphuc-home-header pb10″]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ class=”manhphuc-silider-sp pt10″]

[ux_image id=”6783″ visibility=”hide-for-small”]

[gap height=”10px”]

[ux_products style=”normal” col_spacing=”collapse” depth_hover=”1″ slider_nav_style=”circle” cat=”728,336,1224″ products=”10″ out_of_stock=”exclude” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ class=”pt10 manhphuc-right-product manhphuc-star-rating” visibility=”hide-for-medium”]

Lựa chọn cho bạn

[ux_products style=”vertical” type=”row” col_spacing=”normal” columns=”1″ columns__sm=”2″ cat=”152,825,756,309″ products=”5″ image_width=”30″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”xsmall”]

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” size=”xsmall” radius=”4″ link=”https://khotieudung.com/dung-cu-gia-dung/” target=”_blank” class=”manhphuc-see-all” visibility=”hidden”]

[/col]

[/row]
[gap]

[row style=”large” class=”manhphuc-row-one pt20 manhphuc-row-one-sp background-white bd-rd-04″]

[col span__sm=”12″ class=”manhphuc-home-header pb10″]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”manhphuc-silider-sp pt10″]

[ux_products style=”normal” col_spacing=”collapse” columns=”5″ depth_hover=”1″ slider_nav_style=”circle” cat=”686,86″ products=”5″ text_align=”left” text_size=”small”]

[gap height=”10px”]

[/col]

[/row]

Main Menu