[section bg=”11222″ dark=”true”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Hàng triệu khách hàng đang chờ bạn

 

[button text=”Bắt đầu bán” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”60px”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

TẠI SAO NÊN BÁN HÀNG CÙNG KHOTIEUDUNG VIETNAM

Tham gia một thị trường nơi có gần 50 triệu người mua xung quanh
cửa hàng thế giới cho các mặt hàng độc đáo

[/col]

[/row]
[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”11224″ img_width=”142″ font_size=”large”]

Phí cực thấp

Đăng ký mở giang hàng độc quyền nhanh chóng và dễ dàng hoàn toàn miễn phí. Khotieudung.com chỉ tính phí trên mỗi giao dịch từ 1-2%.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”11225″ img_width=”105″ font_size=”large”]

Sở hữu công cụ mạnh mẽ

Công cụ quản lý đơn hàng, báo cáo doanh số
công cụ Marketing mạnh mẽ
tối ưu đơn hàng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”11226″ inline_svg=”0″ img_width=”131″ font_size=”large”]

Support 24/7

Our tools and services make it easy
to manage, promote and grow your
business.

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

Quy trình bán hàng cùng Khotieudung.com

Dễ dàng Kinh doanh Online cùng Khotieudung.com trong 4 bước

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[gap height=”37px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”8″ align=”left”]

[featured_box img=”11230″ img_width=”161″ pos=”center”]

Đăng ký và liệt kê sản phẩm của bạn

  • Đăng ký kinh doanh miễn phí và tạo một danh mục sản phẩm. Được hướng dẫn miễn phí về cách điều hành doanh nghiệp trực tuyến của bạn
  • Nhân viên tư vấn của Khotieudung.com sẽ giúp bạn từng bước và hỗ trợ bạn đầy đủ trong việc đưa doanh nghiệp của bạn lên mạn

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”8″ align=”left”]

[featured_box img=”11231″ img_width=”172″ pos=”center”]

Nhận đơn đặt hàng và bán sản phẩm của bạn

  • Đăng ký kinh doanh miễn phí và tạo một danh mục sản phẩm. Được đào tạo miễn phí về cách điều hành doanh nghiệp trực tuyến của bạn
  • Nhân viên tư vấn của Khotieudung.com sẽ giúp bạn từng bước và hỗ trợ bạn đầy đủ trong việc đưa doanh nghiệp của bạn lên mạng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”8″ align=”left”]

[featured_box img=”11232″ img_width=”101″ pos=”center”]

Đóng gói và vận chuyển dễ dàng

  • Đăng ký kinh doanh miễn phí và tạo một danh mục sản phẩm. Được đào tạo miễn phí về cách điều hành doanh nghiệp trực tuyến của bạn
  • Nhân viên tư vấn của Khotieudung.com sẽ giúp bạn từng bước và hỗ trợ bạn đầy đủ trong việc đưa doanh nghiệp của bạn lên mạng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”8″ align=”left”]

[featured_box img=”11233″ img_width=”158″ pos=”center”]

Nhận thanh toán và phát triển doanh nghiệp của bạn

  • Đăng ký kinh doanh miễn phí và tạo một danh mục sản phẩm. Được đào tạo miễn phí về cách điều hành doanh nghiệp trực tuyến của bạn
  • Nhân viên tư vấn của Khotieudung.com sẽ giúp bạn từng bước và hỗ trợ bạn đầy đủ trong việc đưa doanh nghiệp của bạn lên mạng

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]

Main Menu

Tư Vấn & Báo Giá